Make your own free website on Tripod.com

Guru Penolong Kanan Kurikulum

Tugas

- Menjalankan tugas dan tanggungjawab Guru Besar apabila ketiadaan beliau di sekolah.

- Mewakili guru besar di dalam sebarangan mensyuarat rasmi yang diarahkannya.

- Menyelaras dan merancang semua matapelajaran (kurikulum) termasuklah perlaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas akademik.

-Menyelaraskan ujian / peperiksaan dalam dan luar.

- Mengkaji dan meyediakan Jadual Waktu, Jadual Waktu Ganti dan Jadual Guru Bertugas Harian (sidang pagi).

- Membantu Guru Besar dalam hal-hal akaun sekolah termasuklah menyemak Buku Tunai Kerajaan dan SUWA.

- Membantu Guru Besar menyemak stok dan buku persediaan mengajar.

- Menjadi ahli lembaga tatatertib kakitangan dan murid sekolah.

- Menyediakan perangkaan dan Penyata Sekolah.

- Menjadi orang perantaraan di antara guru-guru dan Guru Besar, juga wakil guru dan kakitangan bukan guru.

-Menyelaras hari ucapan.

- Mengumpulkan semua maklumat (Sijil Sakit, Borang Cuti dll) ketidakhadiran guru dan kakitangan bukan guru dan merekodkan ke dalam fail.

- Menyemak kedatangan guru dan kakitangan bujkan guru dan melaporkannya kepada Guru Besar.

- Membantu Guru Besar menyediakan takwin sekolah.

- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahklan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.