Make your own free website on Tripod.com

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Tugas

- Menjalankan tugas dan tanggungjawab Guru Besar dan Penolong Kanan apabila ketiadaan mereka di sekolah.

- Mewakili Guru Besar di dalam sebarang mesyuarat rasmi yang diarahkan.

- Menguruskan dan mengawasi hal ehwal pelajar termasuklah displin, urusan kemasukan, pertukaran dan murid berhenti.

- Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

- Kantin Sekolah

- Kakitangan bukan guru.

- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.